Verfbloemen voor Claudy Jongstra

Vandaag gaan de ‘bloemen voor Claudy Jongstra’ in bad. Patrick Rizzo die als ‘designer in residence’ tijdelijk onderdeel uitmaakt van het team Claudy Jongstra, laat zien hoe dat gaat: verven met bloemen. In de video blikken we ook even terug op het groeiproces van de bloemen.

Angela Rijnen en Piet Glas van de Eikemaheert in Loppersum zaaiden in mei van dit jaar wilde afrikaantjes vermengd met graszaad met hun zaaimachine. De twee andere soorten ‘Harmony Boy’ en ‘Carmen’ zaaide Angela handmatig na. In Uithuizermeeden pootte Jan Perdok omstreeks die tijd ook de sint-janskruidplantjes met zijn oude plantjesmachine ‘Perdu’ en in Godlinze werd eind juni -na een grondige afdraaiproef- de zaaimachine ingezet voor de goudsbloem. Karlijn Bokhorst, co√∂rdineerde voor studio Claudy Jongstra de teelt op alle drie de akkertjes en kwam er schoffelen.

Op 8 augustus vond de eerste grote oogst plaats. Karlijn nam toen na een mooie plukdag emmers vol afrikaantjes en goudsbloem mee naar Spannum in Friesland waar studio Claudy Jongstra gevestigd is. Vandaag verft Patrick met de vierde oogst van de goudsbloem. Bekijk ook het eerste deel van de tweeluik waarin Karlijn vertelt over de groei en bloei van de bloemetjes op: boerenophethogeland.nl

Film Ingrid Oyevaar