Het verhaal van twee plattelandsdorpen

Zuurdijk en Zoutkamp zijn twee dorpen in De Marne in de noordelijke provincie Groningen, één is een boerendorp, de andere een vissersdorp. Beiden werden een jaar lang gevolgd in een serie films. In Zuurdijk waren de restauraties van Molen De Zwaluw, het Rohlfing orgel van de kerk en volgden we de roerige ontwikkelingen rond de verkoop/sloop van de karakteristieke boerderij Doornbosheerd.

In Zoutkamp zijn twee nieuwe authentieke scheepsloodsen gebouwd in de binnenhaven, twee replica’s van historische garnalensloepen. Ook volgden we de protestacties van de garnalenvissers tijden hun tocht van Lauwersoog naar Zoutkamp. Met luide klokken en toeterende scheepshoorns horden we ze protesteren.

De serie films ‘Het verhaal van twee plattelandsdorpen’ over Zoutkamp en Zuurdijk werden in opdracht gemaakt van Stichting Historische Visserij Zoutkamp, De Plannenmakers, Dorpsbelangen Zuurdijk, de Plaatselijke Commissie Zuurdijk van de Stichting Oude Groninger Kerken en de molenaars van de Vereniging Hollandsche Molen.